Startsida Diskussion Nyheter Länkar Om SRF

SRF Hemsida har upphört att uppdateras eftersom SRF har upphört


Sveriges Radiomästare- Tekniker- Förbund samlar branschens tekniker inom i första hand hemelektronik sektorn - men är även hemvist för tekniker inom angränsande områden - och tillvaratar teknikerns intressen i olika sammanhang.


Vårt uppdrag

Verka för att underlätta medlemars tekniska och praktiska utbildning samt att skapa en erkänd yrkeskår


Kontaktinformation

Telefon: 031 - 49 10 80
Mobil: 070 - 798 02 24
Postadress: c/o Ömer Avcu, STT Mediaservice AB,
Banehagsliden 5, 414 51 GÖTEBORG
E-post: Allmän information: omer@sttmedia.se
Webbadministratör: tommy.hamberg@bitcom.se


© Copyright: Tommy Hamberg | Senast uppdaterad 2016-01-18
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!